PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE KUPOVINOM STANA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA - BANATSKA ULICA ZA ČETVOROČLANO DOMAĆINSTVO, BULEVAR CARA LAZARA BR. 47 ZA PETOČLANO DOMAĆINSTVO I KISAČKA ULICA BR. 55 ZA DVOČLANO DOMAĆINSTVO