ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ КУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА СТАНОВЕ У НОВОМ САДУ, КИСАЧКА УЛИЦА БР. 55 ЗА ТРОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО