PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE KUPOVINOM STANA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ZA STANOVE U NOVOM SADU, KISAčKA ULICA BR. 55 ZA TROČLANO DOMAĆINSTVO