ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ (МАЛИ ГРАНТ) ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ