PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANјE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODELU JEDNOKRATNE POMOĆI U GRAĐEVINSKOM I DRUGOM MATERIJALU (MALI GRANT) ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU SEOSKE KUĆE

Preuzmite 11.3.1._predlog_liste.pdf (application/pdf 1651 KB)