ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДЕЧИЈА НЕДЕЉА“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ