PREDLOG LISTE PROGRAMA ZA ORGANIZACIJU MANIFESTACIJE „DEČIJA NEDELjA“ NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2023. GODINU