ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ЕДУКАЦИЈЕ ЛИЦА 65+ У СВОЈСТВУ ПЕШАКА РАДИ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА, ШИФРА: ОП-У-3/2022