Читај ми

ПОСТУПАЊЕ СЛУЖБЕНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА ВРЕМЕ БОЖИЋНИХ ПРАЗНИКА

Градска управа за инспекцисјке послове је током 5. и 6. јануара 2022. године запримила више од 130 пријава које су се већином односиле на одлагање/остављање и  паљење дрва и разних других материјала на јавној површини, односно пријаве које су се односиле на обележавање Бадњег дана на територији Града Новог Сада.
      
Сходно расположивим људски ресурсима, ова Управа је поступала по предметним пријава и предузимала је све мере и активности из своје надлежности.
          
Између наведених пријава, поступили смо и по пријави која се односила на локацију на Сентандрејском путу у Новом Саду, којом приликом је реаговала и Комунална инспекција и Комунална милиција. У наведеном случају, приликом изласка на лице места, затекли смо неколико лица која су припремила гомилу дрва и разног другог материјала ради паљења истог за Бадње вече. С обзиром на то да гомилање дрва и разног материјала представља прекршај у складу са чланом  82.став 1. тачка 2. Одлуке о уређењу Града Новог Сада, против лица којем смо утврдили  индетитет биће издат прекршајни налог.
        
Сектор Комуналне инспекције накнадно је извршио, у јутарњим часовима, обилазак свих локација након Бадњег дана, на подручју Града, где су утврђене мање количине остатака пепела. Каснијим обиласком локација, утврђено је да су и остаци пепела скроз уклоњени са површине јавне намене, од стране лица коме је и наложено да то учини.

По наведеној пријави поступали су и други надлежни органи, у складу са својим овлашћењима.

Градска управа за инспекцијске послове Града Новог Сада

Нови Сад, 10. јануар 2022. године