Čitaj mi

POSTUPANJE SLUŽBENIKA GRADSKE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZA VREME BOŽIĆNIH PRAZNIKA

Gradska uprava za inspekcisjke poslove je tokom 5. i 6. januara 2022. godine zaprimila više od 130 prijava koje su se većinom odnosile na odlaganje/ostavljanje i  paljenje drva i raznih drugih materijala na javnoj površini, odnosno prijave koje su se odnosile na obeležavanje Badnjeg dana na teritoriji Grada Novog Sada.
      
Shodno raspoloživim ljudski resursima, ova Uprava je postupala po predmetnim prijava i preduzimala je sve mere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.
          
Između navedenih prijava, postupili smo i po prijavi koja se odnosila na lokaciju na Sentandrejskom putu u Novom Sadu, kojom prilikom je reagovala i Komunalna inspekcija i Komunalna milicija. U navedenom slučaju, prilikom izlaska na lice mesta, zatekli smo nekoliko lica koja su pripremila gomilu drva i raznog drugog materijala radi paljenja istog za Badnje veče. S obzirom na to da gomilanje drva i raznog materijala predstavlja prekršaj u skladu sa članom  82.stav 1. tačka 2. Odluke o uređenju Grada Novog Sada, protiv lica kojem smo utvrdili  indetitet biće izdat prekršajni nalog.
        
Sektor Komunalne inspekcije naknadno je izvršio, u jutarnjim časovima, obilazak svih lokacija nakon Badnjeg dana, na području Grada, gde su utvrđene manje količine ostataka pepela. Kasnijim obilaskom lokacija, utvrđeno je da su i ostaci pepela skroz uklonjeni sa površine javne namene, od strane lica kome je i naloženo da to učini.

Po navedenoj prijavi postupali su i drugi nadležni organi, u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Gradska uprava za inspekcijske poslove Grada Novog Sada

Novi Sad, 10. januar 2022. godine