Читај ми

ПОКРЕТАЊЕ СТАМБЕНЕ ГРАДЊЕ У НОВОМ САДУ

На иницијативу шефа Канцеларије за локални економски развој Града Новог Сада Оливере Симовић и директора ЈП Завод за изградњу града Горана Вишњића и његових помоћника данас је одржан округли сто ''Покретање стамбене градње у Новом Саду'' на којем су активно учешће узели инвеститори и представници грађевинске струке.

По први пут је у Новом Саду, на овакав начин, организован састанак инвестотора и градских институција, где су представници грађевинских компанија изнели проблеме са којима се суочавају током реализације својих пројеката, али и чули предлоге надлежних институција за њихово превазилажење.

Након размењених искустава, усвојен је закључак о промени мерила обрачуна накнада за грађевинско земљиште, са циљем да се оживи и покрене стамбена градња у Новом Саду, као и да се претходним дужницима обезбеди могућност ревитализације и олакшају услови за даље пословање.

Овај закључак ће бити прослеђен Скупштини Града Новог Сада на усвајање већ на следећој седници, како би се што пре успоставио систем који ће ићи у корист инвеститора, али и Града, што у претходном периоду није био случај.

Инвеститори су изразили  велико задовољство због новог приступа тој привредној грани, као и због предлога представника Града и ЈП ЗИГ, који ће у наредном периоду у великој мери утицати на повећање броја реализовних пројеката.

Нови Сад, 24. април 2013. године