Читај ми

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ОД САДА И НА НА ПОРТАЛУ Е-УПРАВЕ

На Порталу еУправе https://euprava.gov.rs/usluge/7075 од 28. децембра 2021. године доступна је нова услуга која омогућава електронско подношење захтева за добијање паркинг карте за возила особа са инвалидитетом.

Услуга је осмишљена тако да по пријему електронског захтева овлашћено службено лице у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, путем система еЗУП-а, по службеној дужности проверава све чињенице неопходне за одлучивање, а паркинг карта за 2022. годину ће се издавати уколико су испуњени услови прописани актом јединице локалне самоуправе.

У складу са чланом 13. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11, 38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 59/18, 61/19, 9/21 и 24/21), паркинг-места за особе са инвалидитетом могу да користе лица којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом најмање 70%, лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије, церебралне парализе и мултипле склерозе, лица која имају оштећење вида најмање 90%, ратни и мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидности и лица на дијализи.

На основу решења Градске управе за социјалну и дечију заштиту о испуњености услова, подносиоцима захтева који имају пријављено пребивалиште на територији Града Новог Сада Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад издаће налепницу за означавање једног возила особе са инвалидитетом, односно члана заједничког домаћинства и заједно са примерком решења Градске управе, доставити је подносиоцу на кућну адресу.

Рок важења паркинг картица за особе са инвалидитетом продужен је до 15. априла 2022. године.

Нови Сад, 31. децембар 2021. године