Читај ми

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА БЕСПЛАТАН БОРАВАК У ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“

У складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом  право на бесплатан боравак детета у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад може да оствари родитељ, старатељ, односно хранитељ детета из породице која остварује право на дечији додатак или право на новчану социјалну помоћ, детета трећег и сваког наредног реда рођења истог родитеља, детета без родитељског старања и детета са сметњама у развоју.

Захтеви за остваривање права на бесплатан боравак подносе се Служби социјалне заштите Предшколске установе  "Радосно детињство", Улица Павла Симића бр. 9 од 1. до 31. августа 2013. године  радним даном од 8.00 - 14.00 часова, а средом од 8.00 – 17.00 часова.  Захтеве подносе, родитељи за новоуписану децу, али и родитељи раније уписане деце, с обзиром на чињеницу да решење о праву на бесплатан боравак важи до 31. 8. 2013. године.

Право на бесплатан боравак остварује се од првог дана наредног месеца од дана  подношења захтева. Потребни обрасци као и сва обавештења могу се добити у Служби социјалне заштите телефоном на број 420-439.

У складу са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада, родитељ може да оствари право и на бесплатан боравак детета предшколског узраста са сметњама у развоју у Школи за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика  и у Основној школи "Јован Поповић". Захтеви се подносе у школи, од 1. до 31. августа 2013. године, у којој се могу добити потребни обрасци, као и сва обавештења.

Нови Сад, 30. јул 2013. године