Čitaj mi

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA BESPLATAN BORAVAK U PU „RADOSNO DETINJSTVO“

U skladu sa Odlukom o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom  pravo na besplatan boravak deteta u Predškolskoj ustanovi "Radosno detinjstvo" Novi Sad može da ostvari roditelј, staratelј, odnosno hranitelј deteta iz porodice koja ostvaruje pravo na dečiji dodatak ili pravo na novčanu socijalnu pomoć, deteta trećeg i svakog narednog reda rođenja istog roditelјa, deteta bez roditelјskog staranja i deteta sa smetnjama u razvoju.

Zahtevi za ostvarivanje prava na besplatan boravak podnose se Službi socijalne zaštite Predškolske ustanove  "Radosno detinjstvo", Ulica Pavla Simića br. 9 od 1. do 31. avgusta 2013. godine  radnim danom od 8.00 - 14.00 časova, a sredom od 8.00 – 17.00 časova.  Zahteve podnose, roditelјi za novoupisanu decu, ali i roditelјi ranije upisane dece, s obzirom na činjenicu da rešenje o pravu na besplatan boravak važi do 31. 8. 2013. godine.

Pravo na besplatan boravak ostvaruje se od prvog dana narednog meseca od dana  podnošenja zahteva. Potrebni obrasci kao i sva obaveštenja mogu se dobiti u Službi socijalne zaštite telefonom na broj 420-439.

U skladu sa Odlukom o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada, roditelј može da ostvari pravo i na besplatan boravak deteta predškolskog uzrasta sa smetnjama u razvoju u Školi za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" sa domom učenika  i u Osnovnoj školi "Jovan Popović". Zahtevi se podnose u školi, od 1. do 31. avgusta 2013. godine, u kojoj se mogu dobiti potrebni obrasci, kao i sva obaveštenja.

Novi Sad, 30. jul 2013. godine