Читај ми

ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА ДРУГОГ ДЕЛА БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НОВИ САД-БЕГЕЧ

С циљем унапређења и развоја бициклистичког саобраћаја, као и туристичких потенцијала Града Новог Сада, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у понедељак, 8. октобра почиње радове на изградњи другог дела бициклистичке стазе Нови Сад-Бегеч.

Деоница Нови Сад–Бегеч је мањим делом трасирана кроз урбану зону, док највећим делом, у дужини од око 23 км, траса води по круни одбрамбеног насипа од Дунава. Радови на овој деоници изводе се у више фаза, односно деоница је подељена на седам сектора. Сектор 5 бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч трасиран је по одбрамбеном насипу и простире се од улице Дунавска у Футогу до улице Обалска у Бегечу. Дужина овог сектора износи 6275м, а ширина бициклистичке стазе је 3м.

У првој фази, која је реализована 2017. године, изведени су радови од Дунавске улице у Футогу до изласка из Футога према Бегечу и то у дужини од 1727м. Ову инвестицију, вредну 20 милиона динара, финансирала је Република Србија, посредством Министарства трговине, туризма и телекомуникација, а у оквиру конкурса за доделу субвенција и дотација намењених за развој туризма.

Сада ће бити реализована изградња друге фазе бициклистичке стазе, на деоници од изласка из Футога до Обалске улице у Бегечу, у дужини од 4548м. Ову инвестицију заједнички финансирају Република Србија (Министарство трговине, туризма и телекомуникација) и Град Нови Сад (Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције). Уговорена вредност је 69.116.470,26 динара. а рок за завршетак је 150 календарских дана.

Радови на изградњи бициклистичке стазе Нови Сад-Бегеч наставиће се и у наредном периоду. Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције покренула је отворени поступак јавне набавке за иновацију претходно израђене техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Улице Симе Матавуља до Дунавске улице у Футогу. Ова деоница обухвата секторе 2, 3 и 4, и дуга је 10,573 м.

Наведена инвестиција део је пројекта Европске бициклистичке федерације којим се развија 14 међународних бициклистичких коридора у мрежу која покрива читав европски континент. Бициклистичка стаза Нови Сад-Бегеч припада једном од три коридора који пролазе кроз Србију, коридору Euro Velo 6, од Антлантика до Црног мора. Овај коридор, који представља једну од најпопуларнијих Европских рута, има почетак на обалама Атлантског океана у Француској, а затим пролази кроз Швајцарску, Немачку, Аустрију, Словачку, Мађарску, Србију, Хрватску, Бугарску и завршава се у Румунији, на обалама Црног мора.

Бициклистички коридор Euro Velo 6, у Србији познатији као дунавска рута, кроз нашу земљу се протеже у дужини од 665 км.

 

Нови Сад, 5. октобар 2018. године