Čitaj mi

POČINJE IZGRADNJA DRUGOG DELA BICIKLISTIČKE STAZE NOVI SAD-BEGEČ

S cilјem unapređenja i razvoja biciklističkog saobraćaja, kao i turističkih potencijala Grada Novog Sada, Gradska uprava za građevinsko zemlјište i investicije u ponedelјak, 8. oktobra počinje radove na izgradnji drugog dela biciklističke staze Novi Sad-Begeč.

Deonica Novi Sad–Begeč je manjim delom trasirana kroz urbanu zonu, dok najvećim delom, u dužini od oko 23 km, trasa vodi po kruni odbrambenog nasipa od Dunava. Radovi na ovoj deonici izvode se u više faza, odnosno deonica je podelјena na sedam sektora. Sektor 5 biciklističke staze Novi Sad – Begeč trasiran je po odbrambenom nasipu i prostire se od ulice Dunavska u Futogu do ulice Obalska u Begeču. Dužina ovog sektora iznosi 6275m, a širina biciklističke staze je 3m.

U prvoj fazi, koja je realizovana 2017. godine, izvedeni su radovi od Dunavske ulice u Futogu do izlaska iz Futoga prema Begeču i to u dužini od 1727m. Ovu investiciju, vrednu 20 miliona dinara, finansirala je Republika Srbija, posredstvom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, a u okviru konkursa za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za razvoj turizma.

Sada će biti realizovana izgradnja druge faze biciklističke staze, na deonici od izlaska iz Futoga do Obalske ulice u Begeču, u dužini od 4548m. Ovu investiciju zajednički finansiraju Republika Srbija (Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija) i Grad Novi Sad (Gradska uprava za građevinsko zemlјište i investicije). Ugovorena vrednost je 69.116.470,26 dinara. a rok za završetak je 150 kalendarskih dana.

Radovi na izgradnji biciklističke staze Novi Sad-Begeč nastaviće se i u narednom periodu. Gradska uprava za građevinsko zemlјište i investicije pokrenula je otvoreni postupak javne nabavke za inovaciju prethodno izrađene tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke staze od Ulice Sime Matavulјa do Dunavske ulice u Futogu. Ova deonica obuhvata sektore 2, 3 i 4, i duga je 10,573 m.

Navedena investicija deo je projekta Evropske biciklističke federacije kojim se razvija 14 međunarodnih biciklističkih koridora u mrežu koja pokriva čitav evropski kontinent. Biciklistička staza Novi Sad-Begeč pripada jednom od tri koridora koji prolaze kroz Srbiju, koridoru Euro Velo 6, od Antlantika do Crnog mora. Ovaj koridor, koji predstavlјa jednu od najpopularnijih Evropskih ruta, ima početak na obalama Atlantskog okeana u Francuskoj, a zatim prolazi kroz Švajcarsku, Nemačku, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Srbiju, Hrvatsku, Bugarsku i završava se u Rumuniji, na obalama Crnog mora.

Biciklistički koridor Euro Velo 6, u Srbiji poznatiji kao dunavska ruta, kroz našu zemlјu se proteže u dužini od 665 km.

 

Novi Sad, 5. oktobar 2018. godine