Читај ми

ПОЧИЊЕ ИСПЛАТА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈАНУАР 2018. ГОДИНЕ, РОДИТЕЉИМА ЧИЈА ДЕЦА БОРАВЕ У ПРИВАТНИМ ВРТИЋИМА

На захтев Градоначелника Новог Сада Милоша Вучевића да се под хитно убрза исплата субвенција родитељима чија деца бораве у приватним предшколским установама, као и да се информише јавност о томе да ли је и зашто дошло до кашњења, из Градске управе за социјалну и дечју заштиту саопштавају да ће за вртиће који су доставили уредну документацију, захтев за пренос средстава на име финансијске подршке за јануар 2018. године, бити поднет у среду, 28. фебруара 2018. године. За остале вртиће, новац ће бити сукцесивно исплаћиван, након добијања исправне документације.

Из Управе наводе да је до 26. фебруара 2018. године, 13 вртића доставило попуњене СПД обрасце (списак присутности деце), али да је приликом прегледа документације установљено да нису сви доставили тражене доказе, што је условило пролонгирање исплата субвенција.

Како би и сами родитељи имали потпуну информацију о начину исплате субвенција, из Управе обавештавају да је Одлуком о правима на финансијску подршку породици, која се примењује од 1. јануара 2018. године, прописано да се финансијска подршка исплаћује у текућем месецу за претходни месец, уз доказ о уплати родитеља на текући рачун приватне предшколске установе, списак присутне деце и фактурисан износ родитељу за месец за који се обавља исплата.

Све приватне предшколске установе су о томе више пута обавештене, и послата су им и решења и СПД образац – списак присутности деце за јануар 2018. године, тако да су имали довољно времена да доставе сву потребну документацију за исплату субвенција.

Из Градске управе за социјалну и дечју заштиту наводе да ће убудуће путем средстава јавног информисања редовно обавештавати родитеље за које вртиће је извршена уплата средстава.

Тако је до уторка, 27. фебруара 2018. године у 12.00 сати, попуњене СПД обрасце са уредном документацијом доставило укупно 20 приватних предшколских установа. Исплата субвенција за фебруар, и сваки наредни месец, требало би  да иду редовно, у текућем месецу за претходни, за вртиће који до 20. у месецу за претходни месец доставе исправну документацију, саопштавају из Градска управе за социјалну и дечију заштиту, која је донела укупно 2.492 решења о признавању права на финансијску подршку за период јануар – август 2018. године.

Нови Сад, 27. фебруар 2018. године