Читај ми

ПОЧИЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СТАМБЕНИХ БЛОКОВА ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ У НОВОМ САДУ

Након што су се стекли услови, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је у понедељак, 10. августа 2020. године увела у посао одабраног извођача радова да приступи радовима на изградњи саобраћајних површина и јавног осветљења за потребе опремања стамбених блокова 1 и 2 за припаднике снага безбедности.

Као што је наведено и раније, на простору који је био део касарне „Југовићево“ у изградњи је 548 станова за припаднике снага безбедности, а Град Нови Сад инвестира опремање овог локалитета, односно изградњу комуналне инфраструктуре. Радови се изводе у две фазе. Прва фаза обухвата радове на инфраструктурном опремању стамбених блокова 1 и 2, при чему ће бити изграђена водоводна и канализациона мрежа, топловод, саобраћајне површине (коловоз, пешачке и бициклистичке стазе, паркинзи), јавно осветљење, а затим и цео простор хортикултурно уредити. Друга фаза предвиђа изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у стамбеним блоковима 3,4 и 5.

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализује изградњу саобраћајних површина и јавног осветљења стамбених блокова, чија укупна вредност уговорених радова износи 331.241.199,00 динара.

Нови Сад, 11. август 2020. године