Читај ми

ПОБЕДА КУЛТУРЕ ДИЈАЛОГА

На апел градоначелника Новог Сада Милоша Вучевића, после готово три месеца учесталих истраживања, анкета, фокус-група и јавних расправа стручне, али и најшире јавности, донесени су закључци о даљем развоју Youth creative polis-a, једног од најзначајнијих инфраструктурних пројеката у припреми града за Омладинску престоницу Европе 2019. године и Европску престоницу културе 2021. године. 

– С великим поносом и чашћу могу да констатујем да је Нови Сад извојевао још једну велику победу. Можда и значајнију од прошлогодишње две. Без обзира на различита виђења, ставове, па и интересе, заједнички закључци о даљем развоју некадашњег индустријског комплекса „Петар Драпшин“ потврђују да смо ове године остварили можда и најважнију победу за даљи развој нашег града у целини, а то је почетак изградње културе дијалога – рекао је градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и закључио - Поштујући вољу грађана, а на основу одлука донесених у духу демократичности, отворености и учешћа највећег дела јавности, потврђујем 5 тачака развоја будућег Youth creative polis-a:

1.Планом детаљне регулације сачувано је архитектонско и индустријско наслеђе бившег индустријског комплекса „Петар Драпшин“;
2.Постигнута је сагласност свих релевантних актера у култури и привреди, грађана и остале стручне и заинтересоване јавности да се крене у реализацију и развој Youth creative polis-a;
3.У Youth creative polis-u биће смештене све делатности дефинисане у Акционом плану примене културних и креативних индустрија, као и све услужне делатности, укључујући и услужне занате, које овим планом нису дефинисане, али које доприносе и учествују у културно-уметничкој и креативној продукцији. Тиме се искључује могућност намене комплекса тзв. Кинеске четврти за зону становања, тржних центара, као и коришћење овог простора у спортско-рекреативне и магацинске сврхе;
4. Основаће се Савет за развој Youth creative polis-a (YCP-a) који ће Радној групи за инфраструктуру и капитална улагања помоћи у даљем дефинисању прецизнијих критеријума, обавеза и одговорности свих будућих актера у омладинско-креативном дистрикту, као и моделе за њихову економску одрживост. Савет за развој YCP чиниће: представници надлежних градских управа и Радне групе за капитална улагања и инфраструктуру, представници занатлија и културно-уметничке и креативне продукције који своју делатност обављају у овој четврти, као и представници ОПЕНС-а и Фондације „Нови Сад 2021“.
5.На иницијативу Фондације „Нови Сад 2021“ формираће се експертски тим који ће бити на располагању Савету за развој YCP-a и Радној групи за инфраструктуру и капитална улагања у даљем формулисању критеријума, одрживости и развоја, а на основу свог искуства и светски препознате теорије и праксе. Тим ће чинити еминентни инострани и домаћи стручњаци из области ревитализације и трансформације индустријског наслеђа, архитектуре, визуелних уметности и дизајна, туризма, партиципативности и међународне сарадње.

На овај начин, уз укључивање свих добронамерних грађана и релевантних експерата у процес дијалога, први пут доносимо заједничке закључке за развој града Новог Сада по мери грађана.

Нови Сад, 12. септембар 2017. године