Čitaj mi

POBEDA KULTURE DIJALOGA

Na apel gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, posle gotovo tri meseca učestalih istraživanja, anketa, fokus-grupa i javnih rasprava stručne, ali i najšire javnosti, doneseni su zaklјučci o dalјem razvoju Youth creative polis-a, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u pripremi grada za Omladinsku prestonicu Evrope 2019. godine i Evropsku prestonicu kulture 2021. godine. 

– S velikim ponosom i čašću mogu da konstatujem da je Novi Sad izvojevao još jednu veliku pobedu. Možda i značajniju od prošlogodišnje dve. Bez obzira na različita viđenja, stavove, pa i interese, zajednički zaklјučci o dalјem razvoju nekadašnjeg industrijskog kompleksa „Petar Drapšin“ potvrđuju da smo ove godine ostvarili možda i najvažniju pobedu za dalјi razvoj našeg grada u celini, a to je početak izgradnje kulture dijaloga – rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i zaklјučio - Poštujući volјu građana, a na osnovu odluka donesenih u duhu demokratičnosti, otvorenosti i učešća najvećeg dela javnosti, potvrđujem 5 tačaka razvoja budućeg Youth creative polis-a:

1.Planom detalјne regulacije sačuvano je arhitektonsko i industrijsko nasleđe bivšeg industrijskog kompleksa „Petar Drapšin“;
2.Postignuta je saglasnost svih relevantnih aktera u kulturi i privredi, građana i ostale stručne i zainteresovane javnosti da se krene u realizaciju i razvoj Youth creative polis-a;
3.U Youth creative polis-u biće smeštene sve delatnosti definisane u Akcionom planu primene kulturnih i kreativnih industrija, kao i sve uslužne delatnosti, uklјučujući i uslužne zanate, koje ovim planom nisu definisane, ali koje doprinose i učestvuju u kulturno-umetničkoj i kreativnoj produkciji. Time se isklјučuje mogućnost namene kompleksa tzv. Kineske četvrti za zonu stanovanja, tržnih centara, kao i korišćenje ovog prostora u sportsko-rekreativne i magacinske svrhe;
4. Osnovaće se Savet za razvoj Youth creative polis-a (YCP-a) koji će Radnoj grupi za infrastrukturu i kapitalna ulaganja pomoći u dalјem definisanju preciznijih kriterijuma, obaveza i odgovornosti svih budućih aktera u omladinsko-kreativnom distriktu, kao i modele za njihovu ekonomsku održivost. Savet za razvoj YCP činiće: predstavnici nadležnih gradskih uprava i Radne grupe za kapitalna ulaganja i infrastrukturu, predstavnici zanatlija i kulturno-umetničke i kreativne produkcije koji svoju delatnost obavlјaju u ovoj četvrti, kao i predstavnici OPENS-a i Fondacije „Novi Sad 2021“.
5.Na inicijativu Fondacije „Novi Sad 2021“ formiraće se ekspertski tim koji će biti na raspolaganju Savetu za razvoj YCP-a i Radnoj grupi za infrastrukturu i kapitalna ulaganja u dalјem formulisanju kriterijuma, održivosti i razvoja, a na osnovu svog iskustva i svetski prepoznate teorije i prakse. Tim će činiti eminentni inostrani i domaći stručnjaci iz oblasti revitalizacije i transformacije industrijskog nasleđa, arhitekture, vizuelnih umetnosti i dizajna, turizma, participativnosti i međunarodne saradnje.

Na ovaj način, uz uklјučivanje svih dobronamernih građana i relevantnih eksperata u proces dijaloga, prvi put donosimo zajedničke zaklјučke za razvoj grada Novog Sada po meri građana.

Novi Sad, 12. septembar 2017. godine