Читај ми

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ И УЧЕШЋЕ У КУПОВИНИ СТАНА ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА

Влада Републике Србије усвојила је 2. марта 2023. године, на предлог Министарства за бригу o породици и демографију, нову уредбу о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета, којом ће овај процес бити знатно олакшан и убрзан.

Предвиђено је, поред осталог, да локалне самоуправе најкасније до 30 дана од пријема захтева доставе документацију Комисији на одлучивање, а да Комисија одлучује по примљеним захтевима најкасније у року од 30 дана од пријема уредног захтева и документације. Омогућена је и куповина станова у изградњи који су предбележени у катастар непокретности без терета, што je у досадашњим процесима отежавало добијање субвенција.

Утврђено је и понављање поступка одлучивања у предметима који су до сада правноснажно окончани одбијањем захтева због прерано закљученог купопродајног уговора или уговора који је закључен непосредно по закључењу предуговора, а у којима су постојали сви остали услови за стицање права на субвенцију. У том случају, захтев се може поднети у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Право на новчана средства може се остварити за изградњу куће или стана на основу техничког описа са пописом радова и предмером и предрачуном радова који је остварен од стране одговорног проектанта, а за куповину куће или стана према вредности купопродајне цене утврђене предуговором о продаји непокретности, односно уговором о продаји непокретности.

Такође, право на новчана средства може се остварити за учешће у куповини куће или стана путем стамбеног кредита - према вредности процењене непокретности на основу које се одобрава кредит, односно купопродајне цене утврђене предуговором о продаји непокретности, односно уговором о продаји непокретности.

Поменуту Уредбу и обрасце захтева за остваривање права могуће је преузети на сајту Града Новог Сада - линк: http://www.novisad.rs/uredba-o-blizhim-uslovima-i-nachinu-ostvarivanja-p... Такође, списак потребне документације као и све остале информације заинтересовани могу добити у Управи за додатак на децу, Сремска улица бр. 9, први спрат, или телефоном на бројеве 021/451-649, 452-519, 451-109 локал 106.

Нови Сад, 6. март 2023. године