Оснаживање локалних система управљања јавном имовином

Оснаживање локалних система управљања јавном имовином

Граду Новом Саду је одобрен пројекат „Оснаживање локалних система управљања јавном имовином“. Пројекат се реализује у оквиру Програма Еxchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СKГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU). Партнери на пројекту су: Општина Апатин и Општина Сремски Карловци. Пројекат је утемељен на квалитативним помацима које су Град Нови Сад и општине Апатин и Сремски Kарловци остварили током реализације пројеката у оквиру спровођења претходног Програма Еxchange 4.

Циљ пројекта је унапређење процеса успостављања права јавне својине на комуналној инфраструктури Града Новог Сада и општина Апатин и Сремски Kарловци у циљу стварања услова за убрзани локални економски развој и приближавања локалних самоуправа грађанима и привреди.

Укупна вредност пројекта је 242.860,18 евра, а вредност донације је 177.409,36 евра. Трајање пројекта је 24 месецa.

Кључне активности:

- Формирање радних тела за попис комуналне инфраструктуре;
- Организација едукације за запослене у партнерским локалним самоуправама на теме из области уписа права јавне својине и управљања имовином;
- Набавка ИТ опреме;
- Припрема техничке документације и извођење геодетских радова неопходних за легализацију непокретности;
- Подношење захтева за упис права јавне својине, евидентирање имовине у Регистру Републичке дирекције за имовину, ажурирање података у евиденцијама за управљање имовином у Граду Новом Саду и у општинама Апатин и Сремски Kарловци;
- Утврђивање вредности имовине;
- Организовање промотивних активности.