Osnaživanje lokalnih sistema upravlјanja javnom imovinom

Osnaživanje lokalnih sistema upravlјanja javnom imovinom

Gradu Novom Sadu je odobren projekat „Osnaživanje lokalnih sistema upravlјanja javnom imovinom“. Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Partneri na projektu su: Opština Apatin i Opština Sremski Karlovci. Projekat je utemelјen na kvalitativnim pomacima koje su Grad Novi Sad i opštine Apatin i Sremski Karlovci ostvarili tokom realizacije projekata u okviru sprovođenja prethodnog Programa Exchange 4.

Cilј projekta je unapređenje procesa uspostavlјanja prava javne svojine na komunalnoj infrastrukturi Grada Novog Sada i opština Apatin i Sremski Karlovci u cilјu stvaranja uslova za ubrzani lokalni ekonomski razvoj i približavanja lokalnih samouprava građanima i privredi.
Ukupna vrednost projekta je 242.860,18 evra, a vrednost donacije je 177.409,36 evra. Trajanje projekta je 24 meseca.

Klјučne aktivnosti:

- Formiranje radnih tela za popis komunalne infrastrukture;
- Organizacija edukacije za zaposlene u partnerskim lokalnim samoupravama na teme iz oblasti upisa prava javne svojine i upravlјanja imovinom;
- Nabavka IT opreme;
- Priprema tehničke dokumentacije i izvođenje geodetskih radova neophodnih za legalizaciju nepokretnosti;
- Podnošenje zahteva za upis prava javne svojine, evidentiranje imovine u Registru Republičke direkcije za imovinu, ažuriranje podataka u evidencijama za upravlјanje imovinom u Gradu Novom Sadu i u opštinama Apatin i Sremski Karlovci;
- Utvrđivanje vrednosti imovine;
- Organizovanje promotivnih aktivnosti.