Читај ми

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЗАЈЕДНИЧКО СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ“

Делегација Града Киштелекa посетила је Град Нови Сад где је одржана друга радионица у оквиру пројекта „Заједничко стварање услова за развој малих и средњих предузећа у прекограничном региону“ (SMESCBC). Овај пројекат се финансира из ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, укупна вредност пројекта износи 114.196 евра, а реализује га Град Нови Сад - Канцеларија за локални економски развој, у партнерству са Вишенаменском микрорегионалном асоцијацијом Киштелека.

На радионици су учествововали представници градова Новог Сада и Киштелека, чланови пројектног тима и 20 представника привреде из ових градова. Уводни говор је одржао помоћник градоначелника Града Новог Сада, господин Владимир Стојковић, који је истакао да је реализација овог пројекта веома значајна за Град јер се, поред  јачања сарадње малих и средњих предузећа из прекограничног региона, обезбеђују и услови за јачање нихове конкурентности и економски раст.  

- Средства чији је носилац Град Нови Сад биће искоришћена за израду главног пројекта за Центар за развој малих и средњих предузећа у радној зони ''Римски шанчеви'' - нагласио је Стојковић.

Представници Канцеларије за локални економски развој презентовали су услове пословања у Новом Саду,  мере подршке развоју малог и средњег предузетништва, и погодности пословања у радној зони “Римски шанчеви”, као и подршку МСП кроз пројекат SMESCBC.
Затим је уследило и представљање сваког појединачног предузећа, и међусобни разговори њихових представника који су резултирали потписивањем писама о намерама о будућој сарадњи.

Током посете организован је обилазак радне зоне “Римски шанчеви”.

Нови Сад, 21. јун 2013. године