„ОДРЕЂИВАЊЕ КРЕДИТНОГ РЕЈТИНГА ГРАДА НОВОГ САДА“

Као победнику такмичења локалних самоуправа у управљању финансијама и кредитној способности, међународна агенција "Moody's Investors Service" уз финансијску подршку УСАИД-a. Граду Новом Саду доделила је кредитни рејтинг. Овим је омогућено да Град Нови Сад постане прва локална самоуправа у Србији која своје развојне инфраструктурне пројекте финансира издавањем дугорочних муниципалних обвезница. Уговор о издавању општинских обвезница између Града и UniCredit Grupe потисан је 8. јула 2011. године. Вредност донације за одређивање кредитног рејтинга је 30.000,00 долара.