„ODREĐIVANjE KREDITNOG REJTINGA GRADA NOVOG SADA“

Kao pobedniku takmičenja lokalnih samouprava u upravlјanju finansijama i kreditnoj sposobnosti, međunarodna agencija "Moody's Investors Service" uz finansijsku podršku USAID-a. Gradu Novom Sadu dodelila je kreditni rejting. Ovim je omogućeno da Grad Novi Sad postane prva lokalna samouprava u Srbiji koja svoje razvojne infrastrukturne projekte finansira izdavanjem dugoročnih municipalnih obveznica. Ugovor o izdavanju opštinskih obveznica između Grada i UniCredit Grupe potisan je 8. jula 2011. godine. Vrednost donacije za određivanje kreditnog rejtinga je 30.000,00 dolara.