ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА СА КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗОНАМА ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ