Читај ми

ОДЛУКА О ТАКСИ ПРЕВОЗУ УСКЛАЂЕНА СА ЗАКОНОМ

Изменом Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Градска управа за саобраћај и путеве је 2019. године ускладила Одлуку о такси превозу на територији Града Новог Сада. Одлуком су, између осталог, прописани услови за обављање такси превоза, односно прописано је да Градска управа издаје одобрење привредном друштву или предузетнику који у регистру привредних субјеката има регистровану претежну делатност „такси превоз“ и који испуњава услове у погледу седишта, возача, возила и пословног угледа.

Такси дозволе за возило и возача, које су издате на основу одобрења за обављање такси превоза, имају рок важења три године. С обзиром на то да су у јулу 2019. године издате прве такси дозволе, позивамо све такси превознике да провере рок важења и да пре истека поднесу захтев за продужење Градској управи за саобраћај и путеве.

На основу благовременог захтева за продужење, Градска управа издаје решење и такси дозволе за возило и возача на период од три године, за све такси превознике који се налазе у оквиру дозвољеног броја од 1400 возила и који испуњавају услове у погледу седишта, возача, возила и пословног угледа.

Уколико такси превозник не поднесе захтев за продужење пре истека рока важења, такси дозволе за возило и возача, одобрење за обављање такси превоза ће престати да важи и сматраће се да је такси превозник одустао од обављања такси делатности.

Нови Сад, 7. јун 2022. године