Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада