Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Novog Sada

Preuzmite oglas_ii_krug_30.01.2014.pdf (application/pdf 5919 KB)