ОДЛУКA О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ - УКЛАЊАЊА НЕРЕГИСТРОВАНИХ ВОЗИЛА, ОДНОСНО ВОЗИЛА ЧИЈОЈ JЕ РЕГИСТРАЦИОНОЈ НАЛЕПНИЦИ ИСТЕКАО РОК ВАЖЕЊА, ХАВАРИСАНИХ ИЛИ ОДБАЧЕНИХ ВОЗИЛA НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА И НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ (ШИФРА: БП-У-2/2023)