ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ КУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА, КИСАЧКА УЛИЦА БР. 55 - ЗА ТРОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО