ODLUKA O DODELI STAMBENE PODRŠKE KUPOVINOM STANA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA, KISAČKA ULICA BR. 55 - ZA TROČLANO DOMAĆINSTVO