Читај ми

ОДГОВОРНА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА ГРАДА НА ДЕЛУ

 

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић донео је Закључак којим се налаже да се недостајућа средства за набавку уџбеника за децу из социјално угрожених породица обезбеде из текуће буџетске резерве с обзиром на то да су пројектована средства за текућу годину знатно мања од реалних потреба.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину, Градска управа за социјалну и дечју заштиту планирала је да издвоји средства у износу од 7.500.000 динара за набавку уџбеника у оквиру програма Црвеног крста Новог Сада „Програми и активности за помоћ деци и младима у стању социјалне потребе“. Град Нови Сад је у претходном периоду обезбеђивао средства за бесплатне уџбенике за децу из социјално угрожених породица према захтеву основних школа, а с обзиром на то да се из године у годину повећавао број деце која су обухваћена овим обликом помоћи констатовано је да ове школске године за ту намену недостаје 4.682.000 динара.

Имајући у виду да је интерес Града да се побољша положај деце из социјално угрожених породица у основним школама, градоначелник је дао налог да се обезбеде недостајућа средства за набавку уџбеника за 1040 деце из социјално угрожених породица из текуће буџетске резерве.

Преко Градске управе за социјалну и дечју заштиту биће обезбеђена средстава у укупном износу од 12.182.000 динара основним школама на територији града за набавку уџбеника за школску 2013/2014. годину и то за децу из породица које остварују право на новчану социјалну помоћ у складу са Законом о социјалној заштити, за децу из породица са троје и више деце које остварују право на дечији додатак и за децу са сметњама у развоју.

Нови Сад, 24. септембар 2013. године