Čitaj mi

ODGOVORNA SOCIJALNA POLITIKA GRADA NA DELU

 

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević doneo je Zaklјučak kojim se nalaže da se nedostajuća sredstva za nabavku udžbenika za decu iz socijalno ugroženih porodica obezbede iz tekuće budžetske rezerve s obzirom na to da su projektovana sredstva za tekuću godinu znatno manja od realnih potreba.

Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2013. godinu, Gradska uprava za socijalnu i dečju zaštitu planirala je da izdvoji sredstva u iznosu od 7.500.000 dinara za nabavku udžbenika u okviru programa Crvenog krsta Novog Sada „Programi i aktivnosti za pomoć deci i mladima u stanju socijalne potrebe“. Grad Novi Sad je u prethodnom periodu obezbeđivao sredstva za besplatne udžbenike za decu iz socijalno ugroženih porodica prema zahtevu osnovnih škola, a s obzirom na to da se iz godine u godinu povećavao broj dece koja su obuhvaćena ovim oblikom pomoći konstatovano je da ove školske godine za tu namenu nedostaje 4.682.000 dinara.

Imajući u vidu da je interes Grada da se pobolјša položaj dece iz socijalno ugroženih porodica u osnovnim školama, gradonačelnik je dao nalog da se obezbede nedostajuća sredstva za nabavku udžbenika za 1040 dece iz socijalno ugroženih porodica iz tekuće budžetske rezerve.

Preko Gradske uprave za socijalnu i dečju zaštitu biće obezbeđena sredstava u ukupnom iznosu od 12.182.000 dinara osnovnim školama na teritoriji grada za nabavku udžbenika za školsku 2013/2014. godinu i to za decu iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, za decu iz porodica sa troje i više dece koje ostvaruju pravo na dečiji dodatak i za decu sa smetnjama u razvoju.

Novi Sad, 24. septembar 2013. godine