Читај ми

ОБУСТАВЉЕН РАД СА СТРАНКАМА НА ШАЛТЕРИМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

У складу са  Закључком Владе Републике Србије 05 БР 53-2561/2020 о обустављању рада са странкама путем непосредног контакта у свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр.35/2020 и 37/2020), због новонастале ситуације и предузимања мера у борби против ширења вируса COVID-19, Градска управа за опште послове  издаје обавештење да се обуставља рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.) и то:
1. Писарница-Трг слободе бр. 1 Нови Сад  (Градска кућа)
2. Пријемна канцеларија-Улица Стевана Брановачког бр. 3 Нови Сад, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
3. Пријемна канцеларија Школска улица бр. 3 Нови Сад, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
4. Пријемна канцеларија-Улица Народног Фронта бр. 53 Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове

Наставак обављања послова који су се обављали у непосредном контакту са странкама, обезбедиће се путем писане или електронске поште или телефонским путем.
Поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.
Обустава рада са странкама путем непосредног контакта се спроводи до дана ПРЕСТАНКА ВАНРЕДНОГ СТАЊА.
Комуникација са Градском управом за опште послове може се остварити и све потребне информације из делокруга рада ове управе добити путем следећих бројева телефона и путем e-mail адреса и то:
Контакт телефон: 021/6624000,  mejl: mirjana.tarakcija@uprava.novisad.rs
ПИСАРНИЦА Трг слободе бр. 1 Нови Сад,                                                               
телефон: 021/480-7733, mejl: marijana.nenin@uprava.novisad.rs

Сектор за послове управљања људским ресурсима                                                                             контакт телефон: 021/488-2934, mejl: dragoslava.kokotovic@uprava.novisad.rs                                             контакт телефон: 021/488-2953, mejl: evica.kiric@uprava.novisad.rs 
Сектор за лична стања грађана                                                                                                                 контакт телефон: 021/528-430, mejl: jovana.belic@uprava.novisad.rs
контак телефон: 021/662-2767  локал: 12,13-пријава рођења
контакт телефон: 021/662-2767 локал: 18,15-пријава венчања
контакт телефон: 021/662-2767 локал: 19-пријава смрти
Сектор за послове месних заједница и месних канцеларија                                                           контакт телефон: 021/488-2852, mejl: gordana.maksimovic@uprava.novisad.rs                                      контакт телефон: 021/488-2932, mejl: zoran.ivkovic@uprava.novisad.rs
Сектор за финансијске послове                                                                                                                                 контакт телефон: 021/4871-779, mejl: marija.vidanovic@uprava.novisad.rs
Комуникација са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције, Градском управом за урбанизам и грађевинске послове и Градском управом за имовину и имовинско- правне послове, може се остварити и све потребне информације из делокруга рада ових управа добити путем следећих бројева телефона и путем e-mail адреса и то:
Пријемна канцеларија-Улица Стевана Брановачког бр. 3, Нови Сад
Контакт телефон: 021/488-9118
Пријемна канцеларија- Школска улица бр. 3, Нови Сад
Контакт телефон: 021/422-644  локал:279
Пријемна канцеларија-Улица Народног Фронта 53, Нови Сад
Контакт телефон: 021/636-7677

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Нови Сад, 20. март 2020. године