Читај ми

ОБРАЗОВАН САВЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОМОЋИ У ПРЕДУЗИМАЊУ АКТИВНОСТИ У ОЗЕЛЕЊАВАЊУ И ПОШУМЉАВАЊУ ГРАДСКИХ ПОВРШИНА

На иницијативу градоначелника Новог Сада Милоша Вучевића, а у циљу повећања зелених површина, образован је Савет Градоначелника Града Новог Сада за пружање стручне помоћи у предузимању активности у озелењавању и пошумљавању градских површина, превасходно урбаних целина.

Задатак Савета је да aнализира стање зелених површина, предлаже мере за унапређење стања у погледу повећања укупне озелењене и пошумљене површине, за бољу координацију радова који се изводе у Граду Новом Саду, а утичу на зелене површине и предлаже израду пројеката и стратешких докумената значајних за зелене површине.

Чланови Савета су професори Пољопривредног факултета и стручњаци Института за низијско шумарство и животну средину, предвођени проф. др Сашом Орловићем, а административне послове за потребе Савета обављаће Градска управа за комуналне послове.

- Циљ нам је да Нови Сад заиста постане зелени град који уважава протоколе заштите животне средине и високо вреднује еколошке теме. Помоћ најстручнијих лица на том пољу нам је више него добро дошла, и очекујем да ће формирање Савета ускоро показати своју оправданост кроз конкретне акције и пројекте са очигледним резултатима на плану унапређивања зеленила на територији нашег града – истакао је тим поводом градоначелник Милош Вучевић.

Нови Сад, 10. септембар 2019. године