Čitaj mi

OBRAZOVAN SAVET GRADONAČELNIKA ZA PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI U PREDUZIMANJU AKTIVNOSTI U OZELENJAVANJU I POŠUMLJAVANJU GRADSKIH POVRŠINA

Na inicijativu gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, a u cilјu povećanja zelenih površina, obrazovan je Savet Gradonačelnika Grada Novog Sada za pružanje stručne pomoći u preduzimanju aktivnosti u ozelenjavanju i pošumlјavanju gradskih površina, prevashodno urbanih celina.

Zadatak Saveta je da analizira stanje zelenih površina, predlaže mere za unapređenje stanja u pogledu povećanja ukupne ozelenjene i pošumlјene površine, za bolјu koordinaciju radova koji se izvode u Gradu Novom Sadu, a utiču na zelene površine i predlaže izradu projekata i strateških dokumenata značajnih za zelene površine.

Članovi Saveta su profesori Polјoprivrednog fakulteta i stručnjaci Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, predvođeni prof. dr Sašom Orlovićem, a administrativne poslove za potrebe Saveta obavlјaće Gradska uprava za komunalne poslove.

- Cilј nam je da Novi Sad zaista postane zeleni grad koji uvažava protokole zaštite životne sredine i visoko vrednuje ekološke teme. Pomoć najstručnijih lica na tom polјu nam je više nego dobro došla, i očekujem da će formiranje Saveta uskoro pokazati svoju opravdanost kroz konkretne akcije i projekte sa očiglednim rezultatima na planu unapređivanja zelenila na teritoriji našeg grada – istakao je tim povodom gradonačelnik Miloš Vučević.

Novi Sad, 10. septembar 2019. godine