Обновљива соларна енергија

Пројекат R-SOL-E је реализован у партнерству Града Белишћа као водећег партнера, Града Новог Сада тј. Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције и Општине Горјани. Развијањем прекограничне сарадње Србије и Хрватске и побољшањем постојећих канала комуникација и информисања, постиже се промовисање коришћења обновљивих извора енергије за смањење потрошње енергије у јавним зградама и инфраструктури. Специфични циљеви пројекта су: смањење потрошње енергије у јавним зградама и јавној расвети у Белишћу, Новом Саду и  Општини Горјани и израда акционих планова одрживе енергије за Белишће, Нови Сад и Горјани, а конкретни резултати реализације пројекта су:

  • Инсталирање соларних електрана снаге 130 kv на јавним зградама у Белишћу и Горјанима које ће произвести више од 150.000 kWh струје из обновљивих извора.
  • Инсталација јавног осветљења у Новом Саду (100 енергетски ефикасних сијалица снабдевених енергијом из соларних електрана) која ће промовисати обновљиве изворе енергије и смањити коришћење енергије произведене из фосилних горива. Енергетски ефикасно јавно осветљење на територији Града Новог Сада и приградских насеља биће инсталирано на местима на којима због удаљености дистрибутивне НН мреже није могућа израда прикључака.
  • Израда СЕАП документа (Акциони план за одрживу енергију) у Новом Саду и Општини Горјани, који ће омогућити будуће активности у погледу пројеката и мера енергетске ефикасности
  • Ажурирање СЕАП документа у Белишћу према претходним искуствима и активностима
  • Развој катастра јавне расвете у Новом Саду
  • Промотивне активности у вези са обновљивим изворима који ће укључивати ставке за промоцију свести о енергетској ефикасности
  • Акције видљивости: ширење резултата пројекта, активности видљивости и промоције у циљу промовисања добросуседских односа између локалних заједница и наглашавање вредности  ЕУ.

Укупна вредност пројекта је 1.010.153,57 ЕУР, а трајање 20 месеци.