Obnovlјiva solarna energija

Projekat R-SOL-E je realizovan u partnerstvu Grada Belišća kao vodećeg partnera, Grada Novog Sada tj. Gradske uprave za građevinsko zemlјište i investicije i Opštine Gorjani. Razvijanjem prekogranične saradnje Srbije i Hrvatske i pobolјšanjem postojećih kanala komunikacija i informisanja, postiže se promovisanje korišćenja obnovlјivih izvora energije za smanjenje potrošnje energije u javnim zgradama i infrastrukturi. Specifični cilјevi projekta su: smanjenje potrošnje energije u javnim zgradama i javnoj rasveti u Belišću, Novom Sadu i  Opštini Gorjani i izrada akcionih planova održive energije za Belišće, Novi Sad i Gorjani, a konkretni rezultati realizacije projekta su:

-              Instaliranje solarnih elektrana snage 130 kv na javnim zgradama u Belišću i Gorjanima koje će proizvesti više od 150.000 kWh struje iz obnovlјivih izvora.

-              Instalacija javnog osvetlјenja u Novom Sadu (100 energetski efikasnih sijalica snabdevenih energijom iz solarnih elektrana) koja će promovisati obnovlјive izvore energije i smanjiti korišćenje energije proizvedene iz fosilnih goriva. Energetski efikasno javno osvetlјenje na teritoriji Grada Novog Sada i prigradskih naselјa biće instalirano na mestima na kojima zbog udalјenosti distributivne NN mreže nije moguća izrada priklјučaka.

-              Izrada SEAP dokumenta (Akcioni plan za održivu energiju) u Novom Sadu i Opštini Gorjani, koji će omogućiti buduće aktivnosti u pogledu projekata i mera energetske efikasnosti

-              Ažuriranje SEAP dokumenta u Belišću prema prethodnim iskustvima i aktivnostima

-              Razvoj katastra javne rasvete u Novom Sadu

-              Promotivne aktivnosti u vezi sa obnovlјivim izvorima koji će uklјučivati stavke za promociju svesti o energetskoj efikasnosti

-              Akcije vidlјivosti: širenje rezultata projekta, aktivnosti vidlјivosti i promocije u cilјu promovisanja dobrosusedskih odnosa između lokalnih zajednica i naglašavanje vrednosti  EU.

 

Ukupna vrednost projekta je 1.010.153,57 EUR, a trajanje 20 meseci.