Читај ми

ОБИЛАЗАК УРЕЂЕНОГ ПРОСТОРА ОКО НЕКАДАШЊЕГ РАСАДНИКА

Понедељак, 16. август 2021. године
9.00 часова
Булевар Јована Дучића 39 б
(код кружног тока)

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић обићи ће локалитет где је завршена прва фаза радова на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на простору некадашњег расадника ЈКП „Градско зеленило“.

Радови су обухватили изградњу саобраћајнице са источне стране локалитета у дужини од 400м, а поред коловоза, на предметној локацији изграђено је 203 нова паркинг места, од којих је седам намењено особама са инвалидитетом. Такође изграђене су обостране пешачке стазе у дужини од 800м, као и 400м дугачка бициклистичка стаза са десне стране саобраћајнице (посматрано у правцу Футошког пута). Радови су обухватили и изградњу водовода у дужини од 450м, фекалне (360м) и атмосферске канализације (451м). Новоизграђене саобраћајне површине покривене су са 11 стубова јавног осветљења.

Изграђена су и два прикључка на Футошки пут - у оквиру тих радова проширена је коловозна трака дуж државног пута у дужини од 366м са два прикључка – један ка источној саобраћајници са које је омогућен приступ новоизграђеном пословном објекту и други прикључак за будућу саобраћајницу (ка суседној парцели). Такође, изграђени су нова бициклистичка стаза у дужини од 436м, пешачке стазе дужине 450м и постављено је 19 стубова јавног осветљења.

Нови Сад, 14. август 2021. године