Čitaj mi

OBILAZAК UREĐENOG PROSTORA OКO NEКADAŠNJEG RASADNIКA

Ponedeljak, 16. avgust 2021. godine
9.00 časova
Bulevar Jovana Dučića 39 b
(kod kružnog toka)

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obići će lokalitet gde je završena prva faza radova na izgradnji saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom na prostoru nekadašnjeg rasadnika JКP „Gradsko zelenilo“.

Radovi su obuhvatili izgradnju saobraćajnice sa istočne strane lokaliteta u dužini od 400m, a pored kolovoza, na predmetnoj lokaciji izgrađeno je 203 nova parking mesta, od kojih je sedam namenjeno osobama sa invaliditetom. Takođe izgrađene su obostrane pešačke staze u dužini od 800m, kao i 400m dugačka biciklistička staza sa desne strane saobraćajnice (posmatrano u pravcu Futoškog puta). Radovi su obuhvatili i izgradnju vodovoda u dužini od 450m, fekalne (360m) i atmosferske kanalizacije (451m). Novoizgrađene saobraćajne površine pokrivene su sa 11 stubova javnog osvetljenja.

Izgrađena su i dva priključka na Futoški put - u okviru tih radova proširena je kolovozna traka duž državnog puta u dužini od 366m sa dva priključka – jedan ka istočnoj saobraćajnici sa koje je omogućen pristup novoizgrađenom poslovnom objektu i drugi priključak za buduću saobraćajnicu (ka susednoj parceli). Takođe, izgrađeni su nova biciklistička staza u dužini od 436m, pešačke staze dužine 450m i postavljeno je 19 stubova javnog osvetljenja.

Novi Sad, 14. avgust 2021. godine