Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ИЗДАВАЊА ПАРКИНГ НАЛЕПНИЦА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Паркинг налепнице за означавање возила особа са инвалидитетом за 2017. годину важиће до 31. марта 2018. године. Све информације у вези са подношењем захтева за издавање налепница у 2018. години биће накнадно саопштене и објављене на веб страници Града Новог Сада www. novisad.rs као и путем средстава јавног информисања.

Нови Сад, 29. децембар 2017. године