Čitaj mi

OBAVEŠTENјE POVODOM IZDAVANјA PARKING NALEPNICA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Parking nalepnice za označavanje vozila osoba sa invaliditetom za 2017. godinu važiće do 31. marta 2018. godine. Sve informacije u vezi sa podnošenjem zahteva za izdavanje nalepnica u 2018. godini biće naknadno saopštene i objavlјene na veb stranici Grada Novog Sada www. novisad.rs kao i putem sredstava javnog informisanja.

Novi Sad, 29. decembar 2017. godine