ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (НА ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНОГ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА) БРОЈ: IV-4-1/22-15-1