Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ БОРАВКА У ПРИВАТНИМ ВРТИЋИМА

Градска управа за социјалну и дечију заштиту је, поступајући по поднетим захтевима за остваривање права на финансијску подршку породици са децом уписаном у приватну предшколску установу, донела решења о признавању права за календарску школску 2020/2021 годину. Решења ће се преузимати у просторијама приватних предшколских установа, а исплата за месец септембар ће бити реализована у најкраћем року.

Нови Сад, 30. октобар 2020. године