Čitaj mi

OBAVEŠTENјE O REŠENјIMA ZA SUBVENCIONISANјE BORAVKA U PRIVATNIM VRTIĆIMA

Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu je, postupajući po podnetim zahtevima za ostvarivanje prava na finansijsku podršku porodici sa decom upisanom u privatnu predškolsku ustanovu, donela rešenja o priznavanju prava za kalendarsku školsku 2020/2021 godinu. Rešenja će se preuzimati u prostorijama privatnih predškolskih ustanova, a isplata za mesec septembar će biti realizovana u najkraćem roku.

Novi Sad, 30. oktobar 2020. godine