Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА ТАКСИСТЕ

Комисија за полагање испита о познавању прописа који регулишу такси превоз и о  познавању Града Новог Сада обавештава све кандидате који су поднели захтев до 7. октобра 2019. године, да ће се полагање испита о познавању прописа којима се уређује такси превоз и о познавању Града Новог Сада одржати у  новембру 2019. године.  Кандидати ће благовремено бити обавештени о терминима полагања писменог и усменог дела испита.

Нови Сад, 9. октобар  2019. године