Čitaj mi

OBAVEŠTENјE O POLAGANјU ISPITA ZA TAKSISTE

Komisija za polaganje ispita o poznavanju propisa koji regulišu taksi prevoz i o  poznavanju Grada Novog Sada obaveštava sve kandidate koji su podneli zahtev do 7. oktobra 2019. godine, da će se polaganje ispita o poznavanju propisa kojima se uređuje taksi prevoz i o poznavanju Grada Novog Sada održati u  novembru 2019. godine.  Kandidati će blagovremeno biti obavešteni o terminima polaganja pismenog i usmenog dela ispita.

Novi Sad, 9. oktobar  2019. godine