Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА ТАКСИСТЕ

Комисија за полагање испита о познавању прописа који регулишу такси-превоз и познавања Града Новог Сада обавештава кандидате да ће се писмени део испита бити одржан 2. октобра 2017. године, а усмени 4. октобра 2017. године у згради Скупштине Града Новог Сада у Улици Жарка Зрењанина  бр. 2 у Новом Саду,  са почетком у 15.00 часова.

Обевештење и обрасце пријава за полагање испита  кандидати могу преузети на портирници у згради Скупштине Града Новог Сада. Пријаве за испит подносе се секретару Комисије, у Градској  управи за саобраћај и путеве, Улица Жарка Зрењанина бр. 2, у Новом Саду, на II спрату, канцеларија бр. 40, од 13.00 до 14.00 часова сваког радног дана.

Нови Сад, 5. септембар 2017. године